Kliknij, aby przejść do strony WSG

Biznes łączy ludzi

Klaster to współpraca biznesu, nauki i otoczenia biznesowego

Najważniejsza jest praca w zespole

Biznes elektroniczny może być filarem gospodarki

Liczby kryją wiele tajemnic

Badania podstawowe

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badania podstawowego w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych systemów sterowania w badaniu funkcjonalności prototypów

Okres realizacji: lipiec 2014r. – maj 2015r.

Całkowity koszt:     474 700 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 391 272,96 zł

Cel projektu: wniosek przede wszystkim ma pozwolić na lepsze zrozumienie  mechanizmów oraz pozyskanie wiedzy i opracowanie na drodze badań naukowych informacji dot. procesów prototypowania (prototypowania ze szczególnym uwzględnieniem cech fizycznych (prototypowanie 3D) i audiowizualnych interfejsów użytkownika)

Planowane działania:    
Etap I Badanie właściwości interfejsów audiowizualnych [raport 1]
Etap II Badanie właściwości interfejsów fizycznych [raport 2]
Etap III Opracowanie metodologii łączących prototypowania interfejsów audiowizualnych oraz fizycznych [raport 3]
Etap IV Badanie reakcji na interfejsy i prototypy [raport 4]

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego