Kliknij, aby przejść do strony WSG

Biznes łączy ludzi

Klaster to współpraca biznesu, nauki i otoczenia biznesowego

Najważniejsza jest praca w zespole

Biznes elektroniczny może być filarem gospodarki

Liczby kryją wiele tajemnic

Przykłady ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R w 2017 roku

Przykłady ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R w 2017 roku

 


Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project

Przedstawiamy Państwu dokument poświęcony zagadnieniu wspierania innowacyjności wśród przedsiębiorców poniżej 30 roku życia

Znajdą w nim Państwo zarówno analizę aktualnego stanu w tym obszarze, jak również rekomendacje, których wdrożenie, zdaniem autorów, może wpłynąć pozytywnie na system wsparcia innowacyjności we wspomnianej grupie docelowej. 

Dokument jest końcowym rezultatem projektu „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, który od maja tego roku był realizowany w ramach programu Horyzont 2020, przez cztery instytucje: 

• Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, 

• Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, 

• Park Technologicznym w Ljubljanie (Słowenia), 

• Central Transdanubian Regional Innovation Agency z Węgier.


Wyszukiwarka pomocy de minimis

Jeszeli nie wiesz ile wykorzystaleś pomocy de minimis tu znajdziesz

https://sudop.uokik.gov.pl